Rodzaje etykiet kurierskich

Rodzaje etykiet kurierskich

Etykiety logistyczne umieszczane są na przesyłkach tuż obok listów przewozowych zawierających dane paczki. Odpowiednie oznakowanie kartonu ma być sygnałem dla kuriera, by ten obchodził się z nim w szczególny sposób. Naklejki mogą zawierać informację o tym, co znajduje się w środku paczki, bądź jak należy ją ułożyć w czasie transportu. Jakie rodzaje etykiet kurierskich są stosowane i które z nich warto umieszczać na wysyłanych przesyłkach?

Etykiety na paczki kurierskie

Jedną z częściej stosowanych etykiet kurierskich jest nalepka „Ostrożnie szkło”. Może mieć ona formę pojedynczej wlepki, bądź taśmy na rolce, którą okleja się paczkę. Etykieta przedstawia zwykle stłuczony kieliszek, co ma być dla kuriera sygnałem o delikatnej zawartości przesyłki. Niekiedy ikonie kieliszka towarzyszy także napis „Uwaga szkło!” lub „Fragile!”. Etykieta w widoczny sposób odróżnia się na tle kartonu. Zwykle ma postać czerwonego obrazka na białym tle, co decyduje o jej przejrzystym i zrozumiałym przekazie.

Innym piktogramem umieszczanym na paczkach jest „Nie rzucać”. Informuje ona kuriera, że wewnątrz kartonu znajduje się kruchy ładunek, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Etykieta przedstawia zwykle dwie dłonie otaczające paczkę z napisem informującym, że przesyłka nie może być przerzucana. Podobnie, jak naklejka „Ostrożnie szkło”, ten typ etykiety także ma formę czytelnej, czerwonej ikony na białym tle.

Kolejna z etykiet ostrzegawczych przedstawia strzałki i napis „Góra/dół”. Umieszcza się ją zwykle na boku kartonu, tak by była widoczna bez względu na sposób ułożenia przesyłki. Naklejka ma za zadanie informować kuriera, w jakiej pozycji powinna być przewożona paczka. Zwykle umieszcza się ją na kartonach zawierających delikatne przedmioty, które nie powinny być przerzucane lub składowane w innej pozycji, niż zaznaczono na kartonie.

Inne rodzaje etykiet logistycznych

Umieszczona na paczce etykieta kurierska może informować również o postępowaniu z paczką w kontekście warunków atmosferycznych. Tym typem nalepki będzie czerwony parasol, który jest sygnałem, by paczki nie pozostawiać w wilgotnym otoczeniu i nie wystawiać na działanie opadów. Najczęściej piktogramem tym oznacza się przesyłki zawierające ładunek szczególnie wrażliwy na oddziaływanie wody. Mogą być to między innymi niektóre wyroby spożywcze, które pod wpływem wilgoci ulegają psuciu.

Karton może być również oznaczony etykietą „Chronić od zimna/ciepła”. Naklejka informuje kuriera, by przesyłka przewożona była w ściśle określonej temperaturze, co chronić ma zawartość przed roztopieniem lub stężeniem. Ikonę umieszcza się na każdym boku paczki, tak by była dobrze widoczna dla kuriera. W odróżnieniu od wcześniejszych etykiet zawiera ona wyłącznie napis, bez piktogramu. Zwykle okleja się nią wyroby spożywcze, takie jak wyroby cukiernicze i czekolady.

Często spotykanym oznaczeniem paczki jest napis „Nie piętrować”. Kartony z tą etykietą powinny zawsze znajdować się na górze ładunków, tak by nie były obciążone innymi paczkami. Oznakowanie informuje kuriera, że wewnątrz przesyłki znajduje się delikatny towar, wrażliwy na wagę i obciążenie. W związku z tym na górze kartonu można umieszczać tylko lekkie koperty, bądź małe paczki. Najlepiej, by karton z etykietą „Nie piętrować” znajdował się na szczycie transportowanego ładunku.

Firmy kurierskie a standaryzacja etykiet

Osoby korzystające z usług kurierskich muszą pamiętać, że wygląd etykiet naklejanych na paczki nie jest standaryzowany. Oznacza to, że na rynku występują różne rodzaje oznaczeń na kartony, które można stosować dla swojej paczki. Producenci proponują odmienne typy etykiet logistycznych – od pojedynczych nalepek po samoprzylepne taśmy z oznaczeniami. Ikony mogą mieć formę piktogramu z napisem ostrzegawczym, bądź samego komunikatu informacyjnego. Zwykle są one dobrze czytelne i zrozumiałe dla kurierów, którzy powinni stosować się do ostrzeżeń widocznych na przewożonej przesyłce.

Naklejki na paczki ułatwiają komunikację pomiędzy nadawcą a kurierem. Informują przewoźnika, jak należy postępować z ładunkiem, by chronić go przed uszkodzeniem. Etykiety są samoprzylepne i czytelne, a widniejące na nich ostrzeżenia są łatwe w zrozumieniu.

Powiązane artykuły

Koleby samowyładowcze – zastosowanie

Koleby samowyładowcze – zastosowanie

Jak sprawdzić rozrząd? Kiedy należy go wymienić?

Jak sprawdzić rozrząd? Kiedy należy go wymienić?

Oznakowanie hal i magazynów

Oznakowanie hal i magazynów

Gdzie wypożyczyć samochód w Białymstoku?

Gdzie wypożyczyć samochód w Białymstoku?