Jak działają systemy przeciwpożarowe?

Jak działają systemy przeciwpożarowe?

Funkcjonowanie instalacji przeciwpożarowych określają obowiązujące przepisy, stąd też wszystkie tego typu systemy działają w podobny sposób. Ich montaż jest obligatoryjny w obiektach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, węzłach komunikacji publicznej czy też hotelach i galeriach handlowych. Systemy przeciwpożarowe nie tylko umożliwiają wykrycie pożaru, ale również ułatwiają przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz samego gaszenia ognia. Jak działają takie instalacje?

Czym są systemy przeciwpożarowe? Kraków

Systemy przeciwpożarowe to zintegrowane ze sobą urządzenia i procedury mające na celu wykrywanie pożarów, przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się, a także alarmowanie o zagrożeniu oraz ułatwianie ewakuacji. Instalacje tego typu zazwyczaj zbudowane są na podobnej zasadzie. Systemy przeciwpożarowe w Krakowie składają się z czujników wykrywających dym, płomienie lub wysoką temperaturę oraz centrali, do której przekazywany jest sygnał o wykrytym zagrożeniu. Ten komponent odpowiada za synchronizację kolejnych działań oraz za ich przeprowadzenie zgodnie z obowiązującą procedurą przeciwpożarową. Kolejnymi elementami systemu często są także sygnalizatory automatyczne i ręczne alarmy przeciwpożarowe, systemy oddymiania lub zraszacze. System może również wysyłać komunikaty do straży pożarnej lub administratorów budynku, przyspieszając tym samym rozpoczęcie właściwej akcji przeciwpożarowej.

Systemy przeciwpożarowe – Kraków – zasada działania

System przeciwpożarowy zostaje uruchomiony w wyniku wystąpienia jednego z czynników wykrywanych przez czujniki wewnątrz budynku. Mogą być one aktywowane przez płomienie, zadymienie lub gwałtowny wzrost temperatury otoczenia, przekraczający ustaloną wartość. Stwierdzenie wystąpienia pożaru prowadzi do przesłania sygnału oraz uruchomienie alarmu, który może mieć formę dźwiękową lub świetlną. Poza komunikatami automatycznymi często występuje również manualny system ostrzegania, wymagający wciśnięcia odpowiednich przycisków przez operatora systemu – osobę odbierającą sygnał o zagrożeniu. W zależności od poziomu zaawansowania systemu centrala uruchamia działanie kolejnych urządzeń. Mogą to być klapy antydymowe, systemy aktywnego oddymiania lub zraszacze. Dzięki uruchomieniu tych elementów łatwiejsza staje się ewakuacja osób znajdujących się w budynku zagrożonym pożarem. Dodatkowo zraszacze umożliwiają opanowanie sytuacji ogniowej w początkowej fazie pożaru. Jeśli system posiada funkcję automatycznego informowania Państwowej Straży Pożarnej, można liczyć na błyskawiczne rozpoczęcie akcji gaśniczej.

Montowanie systemów przeciwpożarowych w Krakowie i ich prawidłowe funkcjonowanie mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej czy galeriach handlowych. Instalowane w magazynach oraz halach przedsiębiorstw produkcyjnych pozwalają uniknąć wielkich strat materialnych powodowanych przez ogień w przypadku zbyt późno wykrytego pożaru. Choćby z tego względu inwestycja w odpowiednie systemy antypożarowe, ich prawidłowy montaż, a także konserwację stanowią istotne zabezpieczenie dla funkcjonowania wyposażonych w nie instytucji i przedsiębiorstw.

Powiązane artykuły

Jak otrzymać pomoc w przypadku frankowiczów?

Jak otrzymać pomoc w przypadku frankowiczów?

Jakie słodycze są zdrowe?

Jakie słodycze są zdrowe?

fallback-image

Jakie korzyści niesie ze sobą przewóz mebli?

Czym jest kasa fiskalna?

Czym jest kasa fiskalna?